Activiteiten

Jaarlijks wordt er, voor aanvang van het nieuwe schooljaar een activiteitenoverzicht samengesteld. Hierin worden alle relevante activiteiten en geplande data vermeld. Leden van het team dragen met hulp van de oudercommissie zorg voor de organisatie en uitvoering van de geplande activiteiten.
U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld de sportdag, een herfstwandeling, afscheid 8e-jaars leerlingen, een zomerfeest, schoolreis of schoolkamp. Deze laatste drie activiteiten zijn om budgetaire en organisatorische redenen in een vaste volgorde verdeeld over drie schooljaren. In het jaar van het schoolkamp, dat voor de gehele bovenbouw wordt georganiseerd, worden voor de onder- en middenbouw alternatieve activiteiten georganiseerd.

Daarnaast worden er regelmatig excursies rond een bepaald thema georganiseerd. 

Als daarvoor voldoende belangstelling is nemen wij bovendien als school deel aan sportactiviteiten buiten schooltijd zoals schaken, tafeltennis, zwemmen en schoolvoetbal. 

Help mij het zelf te doen

Onze filosofie