Belang van betrokkenheid

De eerste schooldag

De eerste schooldag: een heel belangrijk moment in het leven van het kind, maar ook in het leven van de ouders. Het kind doet een stapje voorwaarts op de weg naar zelfstandigheid en als ouder doe je een stapje terug. Het kind heeft het over de leerkracht als het thuis komt en over het spelen met zijn vriendjes. De grenzen van zijn wereld hebben zich meer naar buiten toe verlegd. Juist in deze nieuwe fase van opvoeding is het voor ouders uitermate belangrijk dat zij een school gekozen hebben waarin zij vertrouwen hebben, zowel voor hun kind als voor zichzelf. De ouders, die begonnen zijn als opvoeders, hopen dat de leerkracht, waar zij hun kind aan toevertrouwen, in dezelfde lijn zal denken, handelen en voelen. Daarom spreken wij binnen het Montessori onderwijs graag in een adem over opvoeding en onderwijs.

In de visie van Maria Montessori zijn deze twee onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ouders en leerkrachten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor vele aspecten van de opvoeding van het kind. Daarom is het belangrijk dat er een overeenkomst is in de visie op het kind in de school- en thuissituatie. Het is belangrijk dat de opvoeders vertrouwen hebben en uitstralen in het eigen kunnen van het kind. Als het kind respect ontvangt voor zijn groeiende zelfstandigheid, zijn ontwikkeling en interesses in de wereld, dan zijn de voorwaarden gecreëerd waardoor het kind in staat is kennis tot zich te nemen; dan kan de intelligentie zich verder ontwikkelen, waardoor het kind uit kan groeien tot een mondige en creatieve wereldburger.

Ouders en leerkrachten moeten het kind die voorwaarden bieden in een zo optimaal mogelijk en veilige omgeving, waarin het kind voldoende uitdaging vindt, passend bij zijn/haar ontwikkelingsniveau. De school en ouders moeten van elkaar verwachten dat zij de opvoedingsidealen van Maria Montessori onderschrijven en vertrouwen hebben in het eigen kunnen van het kind. Educatief partnerschap wordt steeds belangrijker. Een goede communicatie tussen school en thuis is hierbij onontbeerlijk!

Help mij het zelf te doen

Onze filosofie