Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR)

Via de MR zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. De MR praat over verschillende onderwerpen mee. De MR heeft instemmingsrecht, onder andere op het vaststellen van schooltijden, de schoolgids en de ouderbijdrage. Voor andere onderwerpen heeft de MR adviesrecht.  Daarmee is de medezeggenschapraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school. 

De leden van de medezeggenschapsraad worden gekozen door alle ouders of personeel van de school.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De stichting Hilversumse Montessorischolen (Centrum en Zuid) heeft daarnaast een GMR. De GMR praat mee over het beleid van het schoolbestuur dat voor beide scholen geldt. De GMR bestaat uit 4 leden: een ouderlid van elke MR en een personeelslid van elke MR.

Contact

U kunt ons bereiken per mail: mr@msch.nu

Help mij het zelf te doen

Onze filosofie