Professionalisering

In dit kader zijn de volgende punten relevant:

  • Het project "Passend Onderwijs": gericht op de zorgverbreding 
  • Professionalisering van de leerkrachten: Montessoriopleiding en nascholingscursussen 
  • Leerlingvolgsysteem via Parnassys. 
  • Montessoribegeleiding: inzetten van extra leerkracht(-en) voor het begeleiden van kinderen (individueel of groepsgewijs) 
  • Organiseren Talentenleerpunten voor alle bouwen. De kinderen die extra uitdaging nodig hebben kunnen daarvan gebruik maken.
  • Leerkrachten en leerlingen werken met Chromebooks die in alle groepen ingezet worden. Alle kinderen vanaf groep 3 werken in de Cloud met hun eigen account. Dit account is binnen onze schoolomgeving actief. Vanaf de onderbouw wordt er door de hele school met computers, chromebooks, en iPads gewerkt. Alle midden- en bovenbouw groepen maken gebruik van touchscreenborden. 

Help mij het zelf te doen

Onze filosofie