Ondersteuning

De leerkrachten hebben positieve en hoge verwachtingen van alle leerlingen en gaan er in principe vanuit dat alle kinderen de basisvaardigheden kunnen verwerven. Wij willen verantwoord en doelgericht omgaan met verschillen tussen leerlingen. Dit houdt ook in dat er zowel aandacht is voor de kinderen die aan de onderkant dreigen uit te vallen, als voor die kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Bedoeld is in te grijpen voordat een kind uitvalt en zoveel mogelijk ondersteuning te bieden binnen de eigen groep.

U kunt een uitgebreide uitleg in het SOP (School Ondersteuningsplan) vinden.

Help mij het zelf te doen

Onze filosofie