Pedagogisch klimaat

Om voluit te kunnen leven hebben kinderen perspectief en zicht op een toekomst nodig waar ze zelf medeverantwoordelijk voor zijn. Kinderen hebben behoefte aan ruimte voor zichzelf en hun ontwikkeling. Ze hebben behoefte aan een gezonde leefomgeving. Het is belangrijk dat wij als volwassenen de drie aloude basisbehoeften van de mens in het kind erkennen en in onze opvoeding op school en thuis vormgeven.
  • Kinderen hebben behoefte aan frisse lucht en een ritmische afwisseling tussen inspanning en rust en ontspanning.
  • Kinderen hebben behoefte aan wederzijds vertrouwen en acceptatie binnen hun sociale relaties, zowel tussen henzelf en de volwassenen in hun omgeving, als in contacten met hun leeftijdsgenootjes. Wij hechten daarom groot belang aan een vriendelijke en veilige sfeer op school, want pas als het kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen.
  • Kinderen hebben behoefte aan uitdagingen die het leven de moeite waard maken en een appèl doen op inzet, verantwoordelijkheidsgevoel en creativiteit. Daarom vinden wij het belangrijk dat er op school boeiend of uitdagend onderwijs wordt gegeven; onderwijs dat de kinderen uitdaagt nog onbekende terreinen te exploreren.

De ontwikkeling van de kinderen moet leiden tot een evenwichtigheid tussen hoofd, hart en handen. Wij als volwassenen hebben een belangrijke taak als cultuurdragers, want we kunnen kinderen vóórleven wat "wederzijds respect", "moed" en "verantwoordelijkheidsgevoel" betekenen. Wij willen als school graag een afspiegeling zijn van een samenleving waarin samenwerking, solidariteit en gelijkwaardigheid geen holle kreten zijn, maar een werkelijkheid die in samenwerking met alle betrokkenen vorm krijgt.

Help mij het zelf te doen

Onze filosofie