Hoofdluis

Het probleem van hoofdluis doet zich op elke school met regelmaat voor. Ongeacht de lichaamsverzorging kan iedereen hiermee besmet raken. Op school wordt door een aantal hulpouders, die daarvoor instructie hebben gekregen, wekelijks gecontroleerd. Bij constatering wordt u via de klassenouder of leerkracht middels een bericht via het ouderportaal, op de hoogte gesteld. 
Naast de wekelijkse controle stelt de school aan alle leerlingen een luizenzak beschikbaar, waarin de jassen e.d. kunnen worden opgehangen aan de kapstok. Mede hierdoor wordt de kans op besmetting aanzienlijk verkleind. 
Indien uzelf hoofdluis of neten constateert verzoeken wij u dit direct te melden bij de groepsleerkracht!

Help mij het zelf te doen

Onze filosofie