Informatie voorziening

Ouderavonden en Communicatie

Naast de ouderavonden waar we specifieke informatie over het kind zelf geven, organiseren we materiaal- en inloopochtenden waar leerlingen hun werk laten zien aan de ouders.Gezamenlijk wordt er een thema-avond georganiseerd voor onder-, midden- en bovenbouw. De betreffende ouders krijgen uitleg over de materialen en worden in de gelegenheid gesteld het Montessorimateriaal te bekijken en er eventueel zelf mee te werken. De notulen van de oudercommissie (OC), medezeggenschapsraad (MR), bestuur en andere informatie m.b.t. de school wordt via Basisonline verspreid. Belangrijke documenten kunt in de "Boekenkast" van Basisonline vinden. Bij de hoofdingang vindt u daar een beeldscherm waarop actuele beeldmateriaal getoond wordt.

Open dag

Maandelijks is er voor ouders van kinderen die in de loop van dat jaar voor het eerst naar school gaan en ouders waarvan kinderen op de wachtlijst staan een open dag. Tijdens een reguliere schooldag worden nieuwe ouders en hun kind rondgeleid door de school. 

Info

Alle informatie wordt via Basisonline (ouderportaal) gecommuniceerd.

Schoolkrant

Vier maal per jaar verschijnt er een schoolkrant, de "Montestory", voor het grootste gedeelte gemaakt voor en door kinderen. Hierin vindt u informatie over allerlei activiteiten die in de diverse bouwen plaatsvinden. Ook wordt er een bijdrage geleverd door de oudercommissie en directie.

Activiteitenkalender

Aan het begin van het schooljaar ontvangt iedereen een kalender waarin alle geplande activiteiten, vakanties en bijzonderheden zijn opgenomen. De activiteitenkalender staat ook in de boekenkast van het ouderportaal.

Help mij het zelf te doen

Onze filosofie