Verkeersveiligheid

In het kader van de verkeersveiligheid is het van belang de verkeersregels en afspraken nog eens onder de aandacht te brengen. 

 1. De Naarderstraat is éénrichtingverkeer "stad-uit". Voor voetgangers en (brom-)fietsen geldt dat niet. Daarvoor zijn aan beide zijden van de weg voet-, fietspaden aangelegd. 
 2. Parkeren en stoppen om kinderen te laten in- en uitstappen op de Naarderstraat is niet toegestaan. U dient daarvoor de parkeerplaats voor de school te gebruiken. 
 3. Op het parkeerterrein van de school geldt éénrichtingverkeer. De ingang is voor de school, de uitgang bij de kerk! 
 4. Voor het in- en uitstappen kunt u de "kleine rondrit" gebruiken, voor tijdelijk parkeren de "grote rondrit". 
 5. U dient uw auto achteruit in een parkeervak te zetten. Dit voorkomt gevaarlijke situaties bij het wegrijden. 
 6. Niet parkeren op de stoepen voor het schoolhek of in de doorritten tussen het school- en kerkplein! 
 7. Voor voetgangers (en met de fiets aan de hand) is er een veilige looproute langs het parkeerterrein richting oversteekplaats. Extra lange fietsen en bakfietsen kunnen het terrein verlaten langs de slagboom en vervolgens bij de verkeerslichten oversteken.
 8. Fietsers kunnen ook gebruik maken van de route langs de kerk. 
 9. Oversteken dient te gebeuren bij de verkeerslichten. Gebruik de verkeerslichten.
 10. Let bij het verlaten van het parkeerterrein goed op want er kunnen (brom-) fietsen van links komen!! 
 11. Indien u een afspraak op school heeft dient u uw auto zo dicht mogelijk bij de straat te parkeren. 
  De ruimte voor de school wordt n.l. gebruikt als speelterrein in de pauze of bij sportactiviteiten. 

Tenslotte:
Goed voorbeeld doet goed volgen. Alleen als iedereen zich aan deze regels houdt wordt de verkeerssituatie voor de school aanzienlijk veiliger!

Help mij het zelf te doen

Onze filosofie