Rol leerkracht

"Help mij het zelf te doen"

"Help mij het zelf te doen" is een zeer bekende uitspraak van Maria Montessori. De taak van de leerkracht op een Montessorischool is kinderen helpen zelf te werken. Hoewel kinderen kunnen leren door zelfwerkzaamheid is de rol van de leerkracht van niet te onderschatten betekenis. Hij/zij moet hun belangstelling opwekken, hen aanmoedigen en de leerstof aanbieden. Hij/zij moet een persoonlijkheid en een mens zijn, gevoelig en vol belangstelling voor haar leerlingen (uit: "Door het kind naar een nieuwe wereld ". Maria Montessori).

De taak van de leerkracht is erop gericht dat het kind activiteiten ontplooit. Vanuit deze gedachte is het inrichten van het lokaal met de daarbij behorende leermiddelen een van de eerste taken van de leerkracht: "de voorbereide omgeving". De omgeving die het kind uitnodigt actief aan het werk te gaan. Behalve het voorbereiden van de omgeving is het aanbieden van materialen, leerstof en het stimuleren van het gebruik ervan van groot belang. Het op de juiste wijze aanvoelen van het kind is hierbij een belangrijke taak van de leerkracht.

Scholing leerkracht

Scholing is de verzamelnaam voor opleiding, nascholing en omscholing met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs, de arbeid en de organisatie. Alle leerkrachten die werken op de Montessorischool-Centrum zijn naast het diploma voor volledig bevoegde groepsleerkracht tevens in het bezit van of studerend voor het Montessori-diploma. Voor nieuwe collega's is het behalen van dit diploma een vereiste. Binnen de begroting, die jaarlijks wordt vastgesteld, is er voldoende ruimte voor scholingsbudget.

Onderwijsassistenten

We werken momenteel met 1 onderwijsassistent. 

Begeleiding stagiaires

De school beschikt over een schoolopleider die de contacten onderhoudt met de Hogeschool Utrecht. Aan het eind van elk schooljaar wordt een opgave van de beschikbare stageplaatsingsmogelijkheden voor het nieuwe schooljaar verstrekt.

Vervanging

Bij ziekte en/of andere afwezigheid van leerkrachten wordt eerst bekeken of een ander teamlid kan invallen, lukt dit niet dan maakt de school gebruik van vervangers via een "invalpool". Als er niemand kan invallen, wordt een groep verdeeld over andere groepen. Het komt gelukkig slechts sporadisch voor dat de kinderen niet op school kunnen worden opgevangen. De directeur verzoekt dan de ouders, indien mogelijk, de kinderen weer mee naar huis te nemen.

Help mij het zelf te doen

Onze filosofie