Vakantierooster

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2019/2020:
Herfstvakantie  maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober
gr. 1 t/m 8 beginnen 1 uur later vrijdag 6 december (start 09.30u)
Vrije dagen/dagdelen: 
groep 1 t/m 4
groep 1 t/m 4
groep 1 t/m 4
groep 5 t/m 8

donderdagmiddag 5 december
donderdagmiddag 19 december
vrijdagochtend 20 december  
vrijdagmiddag 20 december
Kerstvakantie maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari 
Studiedag gr. 5 t/m 8 vrij vrijdagmiddag 14 februari
Voorjaarsvakantie maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari
Goede Vrijdag/Pasen vrijdag 10 april t/m maandag 13 april
Meivakantie maandag 20 april t/m dinsdag 5 mei
Hemelvaart 
Dag na Hemelvaart vrij
donderdag 21 mei t/m 22 mei
Pinksteren zondag 31 mei t/m maandag 1 juni
Vrije dagdeel:
groep 5 t/m 8
vrijdagmiddag 3 juli
Zomervakantie maandag 6 juli t/m vrijdag 14 augustus

Help mij het zelf te doen

Onze filosofie